جدول_دروس_اختیاری_شاخه_کاردانش_پیشنهادی

جدول دروس و پایه های تدریس

faslnameh bahar nahaei1_2

آموزش گل رز ربانی (۱)آموزش گل نرگس روبانی (۲)

باسلام واحترام

ضمن تبریک سال  نو وخسته نباشید از همکاری

هنرآموزان گرامی جلسه گروهای آموزشی روز

یکشنبه ۲۷/۱/۹۶ ساعت ۱۲ ظهر برگزار میگردد

موضوع جلسه : چالشها وپیشنهادات در مورد نظام آموزشی ۶٫۳٫۳

فرم چالش هاdocx

نتایج_کلی_فعالیت_تحلیل_استاندارد_هنر_در_خانه

 C210314

دبیرخانه راهبری کشوری مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده در نظر دارد  با توجه به بند شماره ۱ از محور نواندیشی و خلاقیت در برنامۀ عملیاتی تأیید شده از سوی دفتر کاردانش با شماره ۵۲/۱۳۲۹۶۶/۴۴۰ مورخ ۲۷/۷/۹۵،  جشنواره تولید محتوای الکترونیکی را بر اساس محتوای استانداردها و منابع درسی، برگزار نماید.

دریافت دستورالعمل: jashnvareh

استاندارد_ارزشیابی_تحصیلی_فنی_کارو