برنامه_آموزشی_همراه_با_تولید

شیوه_نامه_فراخوان_تحلیل_استاندارد_مهارت_آشپزی

با سلام واحترام

برگزاری کارگاه آموزشی اصول کمک های اولیه وامداد رسانی

هنرآموزان ناحیه ۱و۲ زاهدان

مکان: گروههای آموزشی

تاریخ: ۹۵/۹/۲۸

 

C613-2

C613-3

C613-4

C613-5

بودجه_بندی_و_بارم_بندی_برنامه_ریزی_امور_خانواده_سال_۹۶-۹۵

بودجه_بندی_بسمه_تعالی_سالم_زیستن_پیشرفته

شیوه_نامه_فراخوان_طراحی_سؤال_آزمون_تئوری_مسابقات_علمی-_کاربردی

taaeen_manabe