باسلام واحترام

ضمن تبریک سال  نو وخسته نباشید از همکاری

هنرآموزان گرامی جلسه گروهای آموزشی روز

یکشنبه ۲۷/۱/۹۶ ساعت ۱۲ ظهر برگزار میگردد

موضوع جلسه : چالشها وپیشنهادات در مورد نظام آموزشی ۶٫۳٫۳

فرم چالش هاdocx